Skip to main content

SanoVita face tranziția spre energia verde și creșterea durabilă a afacerii cu suportul 4Envigo

Accentul tot mai mare pus pe responsabilatea față de mediu, împreună cu necesitatea creșterii eficienței operaționale și a gestionării costurilor, determină companiile să exploreze și să adopte soluții de energie regenerabilă. Acest trend nu este doar o reacție la presiunea reglementărilor legislative sau la așteptările consumatorilor, ci o mișcare strategică obligatorie pentru companiile care doresc să rămână relevante în societate pe termen lung. Cazul SanoVita, unul dintre cei mai mari distribuitori și vânzători din România de alimente vegetariene și BIO, ilustrează modul în care o afacere își poate prioritiza sustenabilitatea, asigurând în același timp viabilitatea economică.

4Envigo ajuta Sanovita in tranzitia spre energie verde

Reducerea amprentei de carbon, noul angajament SanoVita

În ultimii ani, s-a produs o schimbare semnificativă în mediul de afaceri, care trece de la o concentrare pe maximizarea profitului cu orice preț spre o abordare echilibrată, care valorifică în egală masură bunăstarea societății și grija față de mediul înconjurător. În acest nou context, inițiativele care vizează combaterea schimbărilor climatice prin practici durabile și eficiență energetică câștigă tot mai multă tracțiune, în special în sectoarele cu impact ridicat asupra mediului cum este producția. Este incontestabil faptul că producătorii și distribuitorii de bunuri alimentare se află acum în topul provocării dezvoltării de politici sustenabile, împinși de factori ecologici, economici și sociali.

Această schimbare implică nu doar integrarea tehnologiilor și proceselor ecologice, ci și o reevaluare profundă a tehnicilor de producție, logisticii lanțului de aprovizionare și a întregului ciclu de viață al produselor de la raft. Prin adoptarea sustenabilității, producătorii din industria alimentară pot reduce amprenta lor ecologică și pot îmbunătăți eficiența energetică, ceea ce la rândul său poate duce la economii de costuri și la o poziție mai puternică pe piață. În plus, cererea tot mai mare din partea consumatorilor, investitorilor și organismelor de reglementare pentru transparență și responsabilitate în problemele de mediu împinge companiile către operațiuni mai sustenabile.

Eficiența energetică este un aspect critic al acestei transformări. Utilizarea soluțiilor inteligente oferă un mijloc direct de reducere a cheltuielilor operaționale, de scădere a consumului de energie și de reducere a emisiilor de carbon. Tehnologiile și metodele de vârf, precum adoptarea energiei regenerabile, joacă un rol cheie în această tranziție, consolidând rezistența și adaptabilitatea afacerilor în fața tendințelor pieței și standardelor de reglementare impuse de Uniunea Europeană.

Provocarea

Pe măsură ce mediul de afaceri a început să se transforme, SanoVita a căutat să se adapteze și să se alinieze cu tranziția întregii industrii către sustenabilitate, recunoscând rolul pivotal al eficienței energetice în atingerea obiectivelor economice și de mediu. În același timp, compania explora o strategie mai largă, axată pe inovație tehnologică și modernizare operațională. Această abordare viza nu doar îmbunătățirea eficienței operaționale, ci și gestionarea și reducerea impactului costurilor energetice în creștere.

Inițiativa de a prioritiza eficiența energetică a pornit de la angajamentul SanoVita de a respecta standardele ESG, care susțin reducerea emisiilor de carbon și implementarea practicilor durabile. Valorificând tehnologia, SanoVita intenționa să găsească un echilibru între minimizarea cheltuielilor operaționale și îndeplinirea obligațiilor sale de mediu. Această schimbare strategică nu a fost doar o investiție în tehnologie avansată; a reprezentat un pas semnificativ către asigurarea unui viitor durabil, evidențiind poziția proactivă a companiei în abordarea provocărilor duble ale creșterii cheltuielilor cu utilitățile și responsabilității față de mediu.

Descriere proiect

Într-o demonstrație de eficiență și expertiză, soluția propusă de 4Envigo a fost implementată în doar o lună. Această execuție rapidă a fost rezultatul unei echipe de patru persoane din cadrul 4Envigo, care au fost însărcinate cu planificarea logistică a proiectului. Această etapă sensibilă dar deosebit de importantă a implicat proiectarea, dimensionarea și execuția tuturor elementelor complexe pentru rutarea cablurilor, atât subterane, cât și supraterane, pe întreaga suprafață a celor două locații operaționale ale SanoVita.

Soluția propusă a inclus o configurație de 495 de panouri solare Canadian Solar, fiecare cu o capacitate de 405 W, distribuite pe cele două locații. Una dintre locații a fost echipată cu patru invertori Huawei, în timp ce cealaltă a avut șase, asigurând o eficiență optimă a conversiei energetice. Sistemele de montare furnizate de Mountain Systems Gmbh, lider european în domeniu, au subliniat angajamentul 4Envigo spre un proiect de calitate, durabil și fiabil.

Proiectul a beneficiat de un plan de execuție transparent, comunicarea cu SanoVita realizându-se printr-un singur punct de contact. Această abordare a facilitat o planificare operațională excepțională, cu o perturbare minimă a operațiunilor SanoVita. Proiectul a inclus, de asemenea, o suită completă de servicii de monitorizare și întreținere, asigurând longevitatea și performanța ridicată a instalațiilor.

Serviciile de întreținere preventivă și corectivă prevăzute vor asigura eficiența și durabilitatea pe termen lung a sistemelor fotovoltaice. Aceste servicii implică monitorizarea continuă a panourilor solare și a componentelor electronice pentru a asigura că producția de energie îndeplinește parametrii planificați. Echipamentele livrate permit identificarea în timp real a oricăror abateri de la acești parametrii, permițând răspunsuri rapide a echipelor de intervenție la detectarea oricarui defect sau subperformanță. Activitățile de întreținere, cum ar fi curățarea regulată a panourilor solare și înlocuirea componentelor uzate, sunt esențiale pentru maximizarea producției de energie și menținerea eficienței sistemului în timp. Prin serviciile de monitorizare și întreținere proactivă, 4Envigo asigură că investiția SanoVita în energia solară rămâne profitabilă și sustenabilă, contribuind în același timp la reducerea impactului asupra mediului pe termen lung.

Impact proiect

Capacitatea totală instalată de generare a energiei: Inițiativa SanoVita de a adopta energia solară a condus la instalarea a 495 de panouri solare, fiecare cu o capacitate de 405 W.

Producția anuală de energie: Sistemele de energie solară implementate la SanoVita sunt prognozate să genereze aproximativ 234 MWh pe an pe fiecare locație. Această capacitate este instrumentală în alimentarea facilităților SanoVita, reducând semnificativ dependența sa de sursele de energie tradiționale și promovând un model operațional mai sustenabil.

Reducerea emisiilor de CO2: Un rezultat cheie al acestui proiect este reducerea substanțială a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu o scădere estimată de 62t CO2e pe an pe locație.

Testimonial client

„La SanoVita, ne angajăm să producem alimente sănătoase care nu numai că satisfac standardele clienților noștri, dar și respectă și protejează mediul înconjurător. Această tranziție spre energie regenerabilă se aliniază cu devotamentul nostru pentru o dezvoltare durabilă a afacerilor, asigurând în același timp un mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare. Împreună cu 4Envigo, deschidem un drum spre un viitor mai verde, demonstrând angajamentul nostru comun față de sustenabilitate și inovație în fiecare pas pe care îl facem. „

Florian Velcu, Director Operațiuni, SanoVita

Soluția

În fața provocărilor generate de creșterea costurilor energetice și necesitatea de a-și reduce amprenta de carbon, SanoVita a demarat evaluarea posibilității de a valorifica energia solară, prin utilizarea de panouri fotovoltaice. Licitația pentru acest proiect a fost câștigată de 4Envigo, care s-a remarcat în procesul de analiză a ofertelor pe mai multe fronturi: prețurile competitive, realizate prin parteneriate directe cu cele mai puternice companii producătoare de sisteme fotovoltaice din lume, echipele specializate din teren; competențele tehnice, evidențiate de un istoric dovedit în executarea celor mai sustenabile proiecte din România; și soluția tehnică propusă, care a cuprins proiectarea, dimensionarea, ingineria, achiziția și instalarea conform celor mai recente metodologii europene.

Proiectul propus a prevăzut proiectarea și implementarea, în două locații de producție din Râmnicu Vâlcea, a două sisteme solare inteligente, fiecare cu o putere instalată de 205 kWp. Soluția propusă de 4Envigo a îndeplinit standardele ridicate ale SanoVita pentru detalii și calitate, demonstrând o înțelegere profundă a nevoilor clientului și un angajament pentru obținerea rezultatelor de sustenabilitate la un nivel înalt.

Concluzii

Prin introducerea energiei regenerabile în operațiunile lor, companii precum SanoVita nu numai că își reduc amprenta de carbon, dar și stabilesc un precedent în industrie, demonstrând fezabilitatea și beneficiile unor astfel de inițiative.

Tranziția spre soluții de energie verde face parte dintr-o tendință mai largă de piață, în care sustenabilitatea devine o componenă de bază a identității strategiei de afaceri. Pe măsură ce tot mai multe companii din industria alimentară adoptă astfel de tranziții, se creează un mișcare colectivă către un mediu de afaceri sustenabil și responsabil cu generațiile viitoare. Această evoluție indică o schimbare mai profundă în dinamica pieței, în care sustenabilitatea este din ce în ce mai mult văzută ca un motor al inovației, un avantaj competitiv și un criteriu de succes pe termen lung în ochii investitorilor.

Descarcă tot studiul de caz