Skip to main content

În 2023, consumul mondial de energie din surse regenerabile a crescut pentru prima dată în istorie la peste 30% din consumul total de energie, față de 2021, când consumul din surse regenerabile pe plan global era de 12,7%. Mai mult, o treime din producția de electricitate a provenit din surse regenerabile, energia solară și cea eoliană fiind în centrul acestei creșteri. [1]

Investițiile în energia regenerabilă au fost, de asemenea, în creștere. Cu o creștere de 17,2% în 2022, investițiile în sursele regenerabile au fost cu adevărat impresionante. China a condus această tendință, contribuind cu 55% din investițiile globale.

Când vine vorba de utilizarea energiei regenerabile, electricitatea este principalul sector de utilizare, reprezentând 23% din consumul total de energie. Progresul nu este uniform. Încălzirea și combustibilii din surse regenerabile cunosc o creștere mai lentă. Deși sursele regenerabile moderne în alimentarea cu energie termică au crescut de la 8,9% la 11,5% între 2010 și 2020, biocombustibilii reprezintă doar 3,6% din consumul total de combustibili. [2]

Progresele climatice și energetice pentru 2030 în Europa

Fenomenele meteo extreme, precum inundațiile, seceta sau valurile de căldură, se intensifică și se prelungesc. De exemplu, temperaturile medii de la suprafața Europei au crescut cu 2°C față de nivelurile preindustriale, ceea ce a avut ca efect modificări semnificative ale ecosistemelor.

Prin politica sa de neutralitate climatică, UE își asumă responsabilitatea de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Astfel, s-a angajat să atingă neutralitatea climatică, ceea ce înseamnă că emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reduse semnificativ, iar cele restante trebuie compensate prin acțiuni de absorbție a carbonului.

În acest sens, progresele sunt încurajatoare. Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 31% față de 1990, în special în sectorul energetic și în industriile cu consum intensiv de energie. Cu toate acestea, mai sunt încă domenii unde progresele sunt mai lente, cum ar fi agricultura, transporturile și mediul construit. [3]

Emisiile de gaze cu efect de seră și tendințele energetice în țările din Europa

Europa a cunoscut o creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a reluării activităților economice în urma restricțiilor impuse de pandemia COVID-19. Aceasta tendință a avut loc chiar și în contextul în care folosirea energiei regenerabile a cunoscut o creștere semnificativă. Însă, consumul total de energie a fost mai mare, ceea ce a dus la menținerea aceleiași proporții a energiei regenerabile în totalul consumului energetic.

Deși am asistat la o creștere a utilizării energiilor regenerabile comparativ cu anul 2020, ponderea acestora în consumul total de energie a rămas aproximativ la fel. Creșterea consumului total de energie a făcut ca această proporție să rămână constantă. Această tendință a fost observată la nivelul întregii Europe, dar și în statele membre individuale.

În 2023, producția de energie solară din România atinge un record istoric

productia de energie solara din Romania atinge un record istoric

În data de 4 martie 2023, România a atins un record istoric în producția de energie solară, consemnând o producție instantanee ce a depășit 1.000 MW. Energia solară devine astfel o sursă tot mai importantă pentru producerea de energie electrică din surse durabile. Se poate vedea o creștere semnificativă a interesului atât la nivelul instituțiilor de stat, cât și la nivelul companiilor private, pentru investiții în acest sector.

Parcurile fotovoltaice conectate la rețea și controlabile, care se află pe teritoriul României, au jucat un rol cheie în atingerea acestui record. Acestea îmbunătățesc eficiența producției de energie solară, permițând alimentarea rețelei cu energie în mod constant și predictibil.

Pragul de producție de 1.000 MW reprezintă un moment semnificativ pentru Sistemul Energetic Național. Este un semn clar că energia solară din România nu mai este doar o alternativă, ci o componentă a mixului energetic al țării.

4Envigo îți oferă consultanță pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin programul Electric Up 2, prin care poți avea și tu acces la granturi în valoare totală de până la 150,000 de Euro (maxim 75% din valoarea cheltuielilor eligibile). Descoperă mai multe informații despre energia solara și finanțarea Electric Up 2

Energia regenerabilă în creștere: obiectivul COP28 de triplare a capacității globale devine fezabil

Energia regenerabilă se află într-o creștere accelerată, cu o capacitate globală de producere care a crescut cu 50% în 2023 față de 2022. Doar într-un an, am reușit să realizăm cel mai mare salt în dezvoltarea energiei regenerabile din ultimele trei decenii.

La Conferința COP28 privind schimbările climatice, țările și-a asumat un obiectiv ambițios: triplarea capacității globale de energie regenerabilă până în 2030. Dată fiind creșterea accelerată pe care am observat-o în ultimul an, acest obiectiv, care părea o provocare îndrăzneață, începe să fie văzut ca o posibilitate fezabilă.

Cea mai mare creștere a avut loc în China, care a pus în funcțiune la fel de multă energie solară fotovoltaică în 2023 cât a pus întreaga lume în 2022, în timp ce suplimentările de energie eoliană din China au crescut cu 66% de la an la an. Creșterile capacității de energie regenerabilă în Europa, Statele Unite și Brazilia au atins, de asemenea, maxime istorice. [5]

Amprenta de carbon a diferitelor surse de energie

Sursa de energie Min (gCO2/kWh) Medie (gCO2/kWh)
Max (gCO2/kWh)
Energie eoliană terestră 7 11 56
Energie nucleară 3,7 12 110
Energie eoliană offshore 8 12 35
Energie hidroelectrică 1 24 2200
Energie solară concentrată 8,8 27 63
Energie geotermală 6 38 79
Energie solară fotovoltaică pe acoperiș 26 41 60
Energie solară fotovoltaică industrială 18 48 180
Biomasă 130 230 420
Gaz natural 410 490 650
Cărbune 740 820 910

[6]

Impactul panourilor fotovoltaice asupra mediului

Impactul panourilor fotovoltaice asupra mediului

Ne îndreptăm cu pasi repezi spre un viitor sustenabil, iar panourile fotovoltaice participă la această tranziție. Spre deosebire de alte tehnologii, fabricarea panourilor solare nu implică utilizarea „elementelor pământurilor rare”, un grup de 17 minerale cu proprietăți excepționale, dar care au un impact semnificativ asupra mediului în procesul de extracție și prelucrare.

Panourile solare sunt fabricate predominant din siliciu cristalin, un element care se extrage din nisip sau cuarț. Acest proces simplu și curat nu generează reziduuri toxice. În plus, siliciul este 100% reciclabil, la fel ca sticla.

Mai mult, acestea sunt capabile să producă mai multă energie decât este necesară pentru fabricarea lor. Pragul de rentabilitate de mediu (EPBT) al unui panou solar, adică timpul necesar pentru ca un panou solar să producă cantitatea de energie consumată pentru fabricarea lui, este de 2,5 ani în Europa de Nord și 1,5 ani în Europa de Sud. [7]

De ce să faci tranziția spre energia regenerabilă?

tranzitia spre energia regenerabila
  1. Un rating ESG (Environmental, Social, and Governance) superior demonstrează angajamentul unei companii către sustenabilitate și responsabilitate socială, aspecte care sunt tot mai valorizate de investitori.
  2. Tranzitia către energia regenerabilă poate facilita accesul la finanțare. Companiile care nu se conformează standardelor ESG impuse de legislația Uniunii Europene pot întâmpina dificultăți în accesarea finanțărilor sau a împrumuturilor de la instituțiile financiar-bancare.
  3. O politică ESG solidă poate îmbunătăți semnificativ imaginea publică a unei companii. Vezi ce include consultanța privind strategia de sustenabilitate 4Envigo!
  4. Nerespectarea regulamentelor legale care impun companiilor adoptarea standardelor ESG sau raportarea detaliată despre practicile lor ESG poate atrage sancțiuni, inclusiv amenzi sau alte penalități.

Alege și tu 4Envigo pentru articularea strategiei de sustenabilitate!

Durabilitatea economică, socială și de mediu este un pilon important pentru orice companie care dorește să rămână relevantă și competitivă pe termen lung. La 4Envigo vei găsi un partener de încredere, cu experiență în domeniul consultanței pentru strategii de sustenabilitate și în furnizarea de soluții la cheie pentru tranziția spre energie regenerabilă folosind panouri fotovoltaice de ultimă generație:

  • 16 ani expertiză în dezvoltarea celor mai sustenabile proiecte din România;
  • peste 100.000 de panouri fotovoltaice instalate totalizând peste 30,000MWh anual;
  • Certificare ANRE, Certificare ISO 14001, Certificare ISO 45001, Certificare ISO 9001;
  • Colaborăm cu liderii mondiali în producția de soluții solare inteligente.

Surse
[1] “Renewable Energy Systems and Infrastructure.” Ren21.net, 2023, www.ren21.net/gsr-2023/modules/energy_systems_infrastructure/. Accessed 7 June 2024.
[2] “Renewables in Energy Supply.” Ren21.net, 2023, www.ren21.net/gsr-2023/modules/energy_supply/01_energy_supply/. Accessed 7 June 2024.
[3] https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2023
[4] “Eastern Europe’s Solar Surge: Spotlight on Bulgaria, Romania, and Czechia.” Solarpowereurope.org, 2024, www.solarpowereurope.org/features/eastern-europe-s-solar-surge-spotlight-on-bulgaria-romania-and-czechia. Accessed 7 June 2024.
[5] power. “Massive Expansion of Renewable Power Opens Door to Achieving Global Tripling Goal Set at COP28 – News – IEA.” IEA, 11 Jan. 2024, www.iea.org/news/massive-expansion-of-renewable-power-opens-door-to-achieving-global-tripling-goal-set-at-cop28. Accessed 7 June 2024.

[6] “The CO2 Footprint of Different Energy Sources.” Ecochain, 14 June 2023, ecochain.com/blog/the-co%e2%82%82-footprint-of-different-energy-sources/. Accessed 7 June 2024.

[7] anne.demontgolfier. “The Environmental Impact of Solar Panels.” DualSun, 26 Mar. 2020, dualsun.com/en/blog/solar-technology/environmental-footprint-solar-panel/. Accessed 7 June 2024.