Skip to main content

Decarbonizarea clădirilor este un concept care se referă la reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) generate pe parcursul întregului ciclu de viață al unei clădiri. Clădirile din Uniunea Europeană au un impact semnificativ asupra mediului. Acestea sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie și pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră. Mai mult, 75% din clădirile Uniunii sunt încă ineficiente din punct de vedere energetic. [1]

Descoperă în acest articol ce strategii pot fi aplicate pentru decarbonizarea clădirilor!

Decarbonizarea clădirilor: ambiții europene pentru 2030 și 2050

Decarbonizarea clădirilor este o provocare complexă, dar și o oportunitate unică de a contribui la tranziția către un mediu construit sustenabil. În 2023, eurodeputații au adoptat planuri ambițioase care vizează reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul clădirilor. Acest angajament puternic reflectă viziunea Uniunii Europene pentru un viitor mai verde și mai eficient energetic.

Pentru atingerea acestor obiective, Direcția privind Performanța Energetică a Clădirilor este în proces de revizuire, cu scopul de a reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie până în 2030. Aceasta va implica o serie de măsuri, printre care renovarea și anveloparea clădirilor existente cu materiale moderne, sustenabile și prietenoase cu mediul înconjurător, dar și implementarea de standarde mai stricte pentru construcția de clădiri noi.

Mai mult decât atât, un alt obiectiv esențial al revizuirii Direcției este atingerea neutralității climatice în sectorul clădirilor până în 2050. În practică, aceasta înseamnă că toate clădirile vor trebui proiectate și operate astfel încât să nu contribuie la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest context, performanța energetică a clădirilor devine o prioritate.

Care sunt obiectivele de reducere a emisiilor?

obiective pana 2025 de reducerea emisiilor

Principalele obiective de reducere a emisiilor în sectorul construcțiilor, deosebit de importante pentru atingerea țintelor de decarbonizare pe termen lung sunt:

 1. Începând din 2030, toate clădirile noi să aibă zero emisii. În cazul clădirilor ocupate sau deținute de autoritățile publice, acestea ar trebui să aibă emisii zero începând din 2028.
 2. Reducerea consumului de energie primară. Statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să ia măsuri pentru a reduce consumul mediu de energie primară a clădirilor rezidențiale cu cel puțin 16% până în 2030 și cu cel puțin 20-22% până în 2035.
 3. Renovarea clădirilor cu performanță energetică slabă. Conform noii directive, statele membre vor trebui să renoveze 16% din clădirile nerezidențiale cu performanță energetică slabă până în 2030 și 26% până în 2033.
 4. Utilizarea panourilor fotovoltaice. Dacă este posibil din punct de vedere tehnic și economic, statele membre ar trebui să introducă treptat utilizarea panourilor fotovoltaice în clădirile publice și nerezidențiale, precum și în toate clădirile rezidențiale noi până în 2030.
 5. Eliminarea completă a centralelor termice pe bază de combustibili fosili până în 2040.

Ce clădiri sunt scutite?

Există anumite tipuri de clădiri care pot fi scutite de la aceste noi reglementări:

 • clădirile agricole;
 • clădirile de patrimoniu;
 • clădirile protejate pentru calitățile lor arhitectonice sau istorice speciale;
 • clădirile utilizate temporar;
 • bisericile și lăcașurile de cult.

Motivul pentru care aceste clădiri pot fi scutite se bazează pe o serie de factori. În cazul clădirilor de patrimoniu sau a celor cu valoare arhitectonică, eforturile de reducere a amprentei de carbon ar putea afecta integritatea sau autenticitatea lor. În cazul clădirilor folosite pentru procese agricole sau religioase, decarbonizarea ar putea perturba activitățile care au loc acolo.

Decizia finală privind scutirile este luată la nivel național. Fiecare stat membru al Uniunii Europene are autonomia de a decide ce clădiri să includă sau să excludă din aceste reglementări. Acest lucru permite o adaptare flexibilă la contextul și nevoile specifice ale fiecărei țări. [2]

Importanța decarbonizării în sectorul construcțiilor

decarbonizarea constructiilor

Importanța decarbonizării în sectorul construcțiilor este cheia pentru viitorul nostru durabil. Până de curând, industria construcțiilor s-a concentrat pe eficientizarea energetică a clădirilor, cu scopul de a reduce emisiile de CO2. Dar această abordare nu ia în considerare emisiile de carbon încorporate în materialele și procesele de construcție.

Un raport recent al Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă (WBCSD) a evidențiat că mai puțin de 1% din proiectele de construcții evaluează sau măsoară în prezent impactul carbonului pe ciclul de viață. Acest lucru subliniază necesitatea unei abordări mai cuprinzatoare în evaluarea eficienței construcțiilor. [3]

Fără o decarbonizare pe scară largă a clădirilor la nivel global, acestea vor continua să emită CO2 în 2040. Aceasta ar însemna că nu vom atinge obiectivul de 1,5°C al Acordului de la Paris. Prin urmare, decarbonizarea clădirilor devine o prioritate urgentă. [4]

Strategii de decarbonizare a clădirilor

Decarbonizarea clădirilor nu este doar o necesitate, ci și o oportunitate. O strategie eficientă de decarbonizare are multiple beneficii, inclusiv economisirea energiei, reducerea costurilor pe termen lung și creșterea confortului interior. Proprietarii și dezvoltatorii imobiliari care doresc să diminueze amprenta de carbon a clădirilor lor pot lua în considerare următoarele trei strategii:

Strategia 1: eficiența energetică

Eficiența energetică este o strategie esențială pentru decarbonizarea clădirilor, reducând în același timp costurile energetice și amprenta de carbon a clădirilor. În acest sens, implementarea proiectelor de eficiență energetică poate fi primul pas spre realizarea acestui obiectiv. Aceasta implică promovarea și integrarea soluțiilor care consumă mai puțină energie, dar oferă același nivel de performanță. De exemplu, utilizarea de iluminat cu LED-uri, electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic și sisteme de gestionare a energiei poate reduce mult consumul energetic. 4Envigo te poate asista în articularea strategiei de sustenabilitate!

În plus, actualizările și renovările majore pot contribui semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Înlocuirea echipamentelor mecanice vechi sau defecte cu unele mai eficiente din punct de vedere energetic poate reduce consumul de energie. Acest lucru mai poate include modificări ale designului clădirii pentru a minimiza nevoia de încălzire și răcire, cum ar fi modificarea dimensiunilor ferestrelor sau utilizarea geamurilor cu 3 straturi de sticlă.

Mai mult decât atât, optimizarea operațiunilor și promovarea schimbării comportamentului poate avea un impact semnificativ asupra eficienței energetice. Implementarea unor practici care încurajează utilizarea eficientă a energiei, cum ar fi reducerea consumului în timpul orelor de vârf, ajustarea setărilor termostatului și educarea ocupanților despre importanța economisirii energiei, poate duce la o reducere substanțială a consumului de energie.

Strategia 2: energia regenerabilă

energie regenerativa, panouri fotovoltaice

În ultimul deceniu, mai multe acțiuni de reglementare locale și statale au rezultat în a face energia regenerabilă mai accesibilă și populară la nivel global. Te afli într-o poziție favorabilă pentru a profita de această tendință ascendentă.

Energia solară, eoliană, geotermală și hidroelectrică sunt forme comune de energie regenerabilă, fiecare cu avantajele ei, acestea prezentând un profil de emisii mult mai redus sau chiar fără emisii de carbon, comparativ cu combustibilii fosili convenționali. În plus, datorită progreselor tehnologice din ultimul deceniu, costul surselor regenerabile de energie a scăzut cu 60-88%. [5]

În cazul în care scăderea semnificativă a costurilor cu factura la energie nu este un argument suficient pentru a te decide rapid tranziția spre energia solară, există o serie de programe de finanțare disponibile pentru facilitarea tranziției. Ai posibilitatea să obții finanțare nerambursabilă de până la 150,000 Euro pentru instalarea de sisteme fotovoltaice și stații electrice de încărcare prin programul Electric Up 2! În cazul în care nu dorești să aștepți un program de finanțare oferit de către stat, 4Envigo te poate ajuta să obții finanțări cu avans de până la 0% pentru instalarea și operarea de sisteme fotovoltaice comerciale sau industriale, de la scrierea și depunerea dosarului și până la livrarea proiectului la cheie.

Strategia 3: electrificarea clădirilor

Electrificarea clădirilor reprezintă o strategie esențială pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare. În esență, acest concept implică tranziția de la dependența de combustibili fosili către o utilizare mai largă a energiei electrice, mai curate și mai eficiente. Acest proces contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, o problemă majoră cu care se confruntă lumea în prezent.

Electrificarea aduce o serie de beneficii concrete:

 • o scădere semnificativă a costurilor cu energia – un avantaj pe termen lung care te ajută să economisești resurse financiare;
 • eficiența energetică a clădirii va crește, ceea ce înseamnă că vei utiliza energia într-un mod mult mai eficient și responsabil.

Implementarea electrificării nu este un proces imposibil, dar este unul care necesită planificare și atenție. Echipamentele de încălzire convenționale, cum ar fi centralele alimentate cu gaze naturale, pot fi înlocuite cu echipamente moderne, alimentate cu energie electrică. Acestea sunt mult mai eficiente și ajută la reducerea semnificativă a emisiilor.

Împreună, construim un viitor sustenabil

La 4Envigo, suntem dedicați să oferim servicii integrate de decarbonizare a clădirilor. Portofoliul nostru cuprinde consultanță ESG, proiectare, inginerie, achiziții, montaj, operare, monitorizare și mentenanță, toate acestea având ca scop implementarea de soluții energetice sustenabile. Ne străduim să transformăm clădirile în surse de energie curată, eficiente și economice.

Ne îndreptăm cu încredere către 2050, pregătiți să contribuim la un mediu mai curat și mai sănătos pentru generațiile viitoare. Contactează-ne și descoperă cum te putem ajuta!

Surse

[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0068_RO.docx
[2] PE. “Eficiența Energetică a Clădirilor: Planurile PE Pentru Decarbonizarea Sectorului | Actualitate | Parlamentul European.” Europa.eu, 12 Mar. 2024, www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20240308IPR19003/eficienta-energetica-a-cladirilor-planurile-pe-pentru-decarbonizarea-sectorului. Accessed 5 Apr. 2024.
[3] Net-Zero Buildings Where Do We Stand?
[4] The Conversation. “The Global Climate Engineering Race Has Begun. But There Are More Questions than Answers.” Fast Company, 4 Apr. 2024, www.fastcompany.com/91077732/global-climate-engineering-race-questions-evidence. Accessed 5 Apr. 2024.
[5] “Renewables Are Increasingly Affordable.” Enelgreenpower.com, Enel Green Power, 31 July 2023, www.enelgreenpower.com/learning-hub/gigawhat/search-articles/articles/2023/07/renewables-increasingly-affordable. Accessed 5 Apr. 2024.

4ENVIGO S.R.L

Adresa: No.2 Anton Pavlovici Cehov street, 3rd floor,
Bucharest, Romania
E-mail: contact@4envigo.com
Telefon: +40 724 444 664