Skip to main content

Cât de preocupată este afacerea ta de protecția mediului înconjurător și cât de eficientă este interacțiunea pe care o ai cu comunitatea ta? Răspunsul la această întrebare ar putea fi puțin mai greu de oferit.

Un studiu recent realizat de McKinsey în 2024 arată că 70% din consumatorii intervievați valorizează produsele ambalate în mod sustenabil, în timp ce un alt studiu de la NielsenIQ din 2023 evidențiază faptul că 65% dintre consumatori preferă să cumpere de la companii care promovează un stil de viață ecologic. [1, 2]

Astfel, scorurile ESG devin un instrument de referință pentru companii în eforturile lor de a-și măsura și îmbunătăți performanța în materie de durabilitate. Aceste scoruri nu sunt doar un alt set de documente de guvernanță corporativă, ci o parte esențială a performanței unei organizații.

În acest ghid, poți găsi răspunsuri la întrebări precum:

 • Ce este scortul ESG?
 • Ce evaluează scorurile ESG?
 • Cum se calculează scorurile ESG?
 • De ce este important scorul ESG pentru companii?
 • Ce informații furnizează aceste scoruri investitorilor?
 • De ce sunt importante scorurile ESG pentru consumatori?

Ce este scorul ESG: definirea conceptului și a indicilor măsurați

Scorul ESG este un instrument utilizat pentru a măsura performanța unei companii în trei domenii: mediu, social și guvernanță. Un scor ESG bun indică faptul că o companie nu doar că performează bine din punct de vedere financiar, dar se angajează și în practici responsabile din punct de vedere social și ecologic, respectând în același timp principiile bunei guvernanțe corporative. Potrivit unui studiu recent, companiile cu un scor ESG mare au înregistrat performanțe financiare superioare și o mai mare rezistență în perioadele de criză. [3]

Ce reprezintă un scor ESG bun?

Deoarece nu există un sistem universal de rating ESG, nu există un scor ESG prestabilit care să permită compararea cu ușurință a companiilor. Scorurile ESG se împart în trei mari familii:

 1. Scoruri ESG specifice unei anumite problematici: aceste scoruri ESG definesc performanța ESG a unei organizații pe baza unui singur aspect, cum ar fi un factor financiar.
 2. Scoruri ESG specifice unei categorii: acest tip de scoruri ESG evaluează mai mulți factori ESG în cadrul uneia dintre preocupările generale de mediu, sociale și de guvernanță. Acest sistem de punctaj alege unul dintre aceste trei domenii pe care să se concentreze, cum ar fi problemele de mediu, apoi adună suficiente informații pentru a realiza o evaluare a impactului companiei în cadrul acelei categorii.
 3. Scoruri ESG generale: aceste evaluări ESG extrag o varietate de date din toți cei trei factori pentru a oferi un clasament general. Scorurile MSCI și Bloomberg sunt exemple de clasamente ESG generale.

Ce evaluează scorurile ESG?

Scorurile ESG evaluează companiile pe baza diferitelor criterii, clasificate în trei categorii principale:

Aspecte de mediu

 • amprenta de carbon;
 • eficiența energetică;
 • utilizarea energiei regenerabile;
 • utilizarea apei;
 • poluare;
 • gestionarea deșeurilor;
 • impactul asupra biodiversităţii.

Chestiuni sociale

 • practici de muncă;
 • eforturi pro-diversitate;
 • drepturile omului;
 • sănătate și siguranță.

Aspecte de guvernare

 • diversitatea și structura consiliului de administrare;
 • compensarea executivului;
 • drepturile acționarilor;
 • etică de afaceri;
 • managementul riscului;
 • managementul lanțului de aprovizionare.

Cum se calculează scorurile ESG?

Cum se calculeaza scorurile ESG
 1. Identificarea problemelor cheie – MSCI selectează 35 dintre cele mai relevante aspecte pentru anumite industrii. De exemplu, materialul de ambalare și deșeurile sunt o problemă cheie pentru industria băuturilor răcoritoare. Acesta nu ar fi un factor rezonabil pentru industriile care nu ambalează fizic un produs, cum ar fi infrastructura tehnologică. Problemele cheie de guvernanță corporativă sunt incluse pentru toate industriile.
 2. Punctarea companiilor – MSCI analizează 80 de indicatori de expunere diferită și 270 de măsurători de guvernanță pentru a nota companiile de la 0 la 10 pentru fiecare problemă cheie. Un scor scăzut înseamnă că acea companie este puternic expusă problemei și nu gestionează acest risc în mod eficient. Un scor mare indică un efort masiv de a atenua riscul. Un exemplu de mitigare a riscurilor pentru emisiile de carbon este Microsoft, care se angajează să obțină zero emisii de carbon și deșeuri până în 2030. [4]
 3. Evaluarea problemelor – MSCI cântărește problemele cheie în funcție de calendarul și impactul potențial al acestora. Problemele care ar putea avea un impact social sau de mediu major în termen de doi ani au cele mai mari cote. Problemele cu un potențial de impact mai mic și un termen de peste cinci ani au cele mai mici valori. Siguranța lucrătorilor într-un mediu de producție, de exemplu, reprezintă un risc imediat cu consecințe financiare și juridice grave. Acest lucru ar justifica o valoare mai mare a ponderii.
 4. Punctajele și ponderile sunt asociate pentru a obține un scor numeric ajustat în funcție de sector, de la 0 la 10, pentru compania evaluată.

De ce este important scorul ESG pentru companii?

Punctajele ESG pot contribui la guvernanța corporativă generală și la managementul companiei, și sunt importante pentru companii din următoarele motive:

 1. Validare. Scorurile ESG oferă o modalitate prin care o organizație își poate valida eforturile legate de ESG. Scorul oferă o unitate de măsură prezentată public, bazată pe inițiativele organizației.
 2. Compararea cu ceilalți competitori. Scorurile ESG permit organizațiilor și investitorilor acestora să compare o companie cu alta.
 3. Evaluarea comparativă. Dincolo de compararea furnizorilor, un scor ESG poate permite o analiză comparativă mai amplă a industriei pentru a înțelege cum se clasează o anumită verticală a industriei și unde se încadrează diferite companii în cadrul rezultatelor. De exemplu, până în 2026, performanța ESG va fi considerată un factor de decizie în top trei pentru achizițiile de echipamente IT, iar peste 50% din cererile de ofertă vor include indicatori privind emisiile de carbon, utilizarea resurselor materiale și condițiile de muncă. [5]
 4. Gestionarea progresului. Cu un scor ESG specific la îndemână, o companie își poate gestiona și măsura mai bine progresul folosind o metrică cantitativă.
 5. Atragerea investitorilor. Un scor ESG oferă investitorilor un atribut care îi poate ajuta să ia decizii de investiții etice și durabile.
 6. Gestionarea riscurilor. Un scor ESG poate ajuta la identificarea domeniilor de preocupare și de risc potențial din perspectiva ESG.

Serviciile de consultanță ESG te ajută să articulezi strategia de sustenabilitate, precum şi planificarea și implementarea acțiunilor necesare asigurării durabilității economice, sociale și de mediu.

Ce le pot spune investitorilor scorurile ESG?

Ce le pot spune investitorilor scorurile ESG
 1. Conform unui studiu din 2023, 65% dintre investitori consideră scorurile ESG ca fiind esențiale în evaluarea oportunităților de investiții. Iată de ce sunt importante scorurile ESG pentru aceștia! [6]
  • le oferă investitorilor o imagine clară asupra riscului și sustenabilității unei investiții pe termen lung. Ele sunt mai bine pregătite să facă față schimbărilor legislative, cerințelor consumatorilor și riscurilor emergente legate de mediu;
  • acestea pot evidenția riscurile potențiale legate de mediu, societate și guvernanță pe care le-ar putea întâmpina o companie. De exemplu, un scor ESG scăzut în domeniul mediului pentru o companie care se bazează pe combustibili fosili ar putea indica un risc financiar crescut pe măsură ce lumea tranzitează către energia regenerabilă;
  • ele pot evidenția și oportunitățile. O companie cu un scor ESG ridicat în domeniul social, care are practici excelente de muncă, ar putea fi mai atractivă pentru investitori, deoarece este mai puțin probabil să se confrunte cu probleme legate de forța de muncă;
  • investitorii care doresc să își alinieze portofoliile cu anumite valori pot folosi scorurile ESG pentru a identifica companiile care se potrivesc cu obiectivele lor.

  Este important scorul ESG pentru consumatori?

Este important scorul ESG pentru consumatori

Scorul ESG poate fi important pentru consumatori din mai multe motive, dar gradul de importanță depinde de fiecare individ în parte și de cât de mult își bazează deciziile de cumpărare pe valori sustenabile.Iată cum poate fi relevant scorul ESG pentru consumatori:

 • similar investitorilor, consumatorii pot folosi scorul ESG pentru a susține companiile care se aliniază cu propriile valori legate de mediu, societate și guvernanță;
 • scorul ESG îi poate ajuta pe consumatori să înțeleagă impactul pe care îl au alegerile lor de cumpărare. Alegând produse de la companii cu scoruri ESG ridicate, consumatorii pot contribui la un viitor mai sustenabil;
 • companiile cu practici bune de guvernanță sunt mai puțin susceptibile să fie implicate în scandaluri legate de calitate, iar cele cu practici sociale bune tind să aibă o forță de muncă mai motivată, ceea ce poate duce la produse și servicii mai bune.

Iată cum poți scădea impactul asupra mediului înconjurător și să contribui la o economie sustenabilă cu ajutorul soluțiilor fotovoltaice 4Envigo special concepute pentru mediul construit!

Care sunt unele limitări ale scorurilor ESG?

O limitare semnificativă a scorurilor ESG este lipsa de standardizare a metodologiilor și criteriilor utilizate de diferitele agenții de rating. Acestea folosesc diverse abordări pentru evaluarea și ponderarea factorilor ESG, ceea ce poate duce la rezultate inconsecvente și poate complica procesul de comparare a scorurilor între diferiți furnizori pentru investitori. De exemplu, un studiu din 2021 a arătat că, coeficientul de corelație între scorurile ESG ale cinci mari furnizori de date este în medie de doar 0,61, ceea ce indică o lipsă semnificativă de consens în evaluările lor. [7]

O altă limitare este riscul de greenwashing, un termen care se referă la exagerarea sau deformarea eforturilor ESG de către companii pentru a-și îmbunătăți scorurile și a atrage investitori.

În cele din urmă, scorurile ESG se concentrează adesea pe companiile cu capitalizare mai mare, ignorând companiile cu capitalizare mică și medie. Aceasta poate limita universul investițional pentru investitorii responsabili.

În final, trebuie să subliniem faptul că angajamentul față de ESG nu este doar o modă trecătoare, ci o necesitate pe termen lung. Dezvoltarea unui program robust ESG și obținerea unui scor ESG ridicat poate aduce beneficii substanțiale pentru companii, de la creșterea atractivității pentru investitori până la consolidarea relațiilor cu consumatorii și protejarea reputației pe piață.

Surse

[1] Jordan Bar Am, et al. “Consumers Care about Sustainability—and Back It up with Their Wallets.” McKinsey & Company, McKinsey & Company, 6 Feb. 2023, www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/consumers-care-about-sustainability-and-back-it-up-with-their-wallets. Accessed 4 June 2024.
[2] NielsenIQ. Sustainability: The New Consumer Spending Outlook. 2022., https://nielseniq.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/10/2022-10_ESG_eBook_NIQ_FNL.pdf
[3] Xu, Nana, et al. “Corporate ESG and Resilience of Stock Prices in the Context of the COVID-19 Pandemic in China.” Pacific-Basin Finance Journal, vol. 79, 1 June 2023, pp. 102040–102040, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10125212/, https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.102040. Accessed 4 June 2024.
[4] CEE. “Microsoft Is Committed to Achieving Zero Carbon Emissions and Waste by 2030 – CEE Multi-Country News Center.” CEE Multi-Country News Center, 18 May 2023, news.microsoft.com/en-cee/2023/05/18/microsoft-is-committed-to-achieving-zero-carbon-emissions-and-waste-by-2030/. Accessed 4 June 2024.
[5] Stengel, Bjoern. “IDC FutureScape: WW Sustainability/ESG 2023 Predictions | IDC Blog.” Idc.com, 5 Dec. 2022, blogs.idc.com/2022/12/05/idc-futurescape-ww-sustainability-esg-2023-predictions/. Accessed 4 June 2024.
[6] Alessandro Del Vitto, et al. “ESG Ratings Explainability through Machine Learning Techniques.” Annals of Operation Research/Annals of Operations Research, 19 July 2023, link.springer.com/article/10.1007/s10479-023-05514-z, https://doi.org/10.1007/s10479-023-05514-z. Accessed 4 June 2024.
[7] Ilze Zumente, and Nataļja Lāce. “ESG Rating—Necessity for the Investor or the Company?” Sustainability, vol. 13, no. 16, 10 Aug. 2021, pp. 8940–8940, www.mdpi.com/2071-1050/13/16/8940, https://doi.org/10.3390/su13168940. Accessed 4 June 2024.