Skip to main content

Angajamentul Globalworth pentru un mediu construit sustenabil

Adoptarea de către Globalworth a sistemelor fotovoltaice, în parteneriat cu 4Envigo, marchează un pas semnificativ în încorporarea energiei regenerabile în peisajul mediului construit din România. Această inițiativă subliniază utilizarea eficientă a energiei solare în spațiile de birouri, cunoscute pentru consumul lor semnificativ de energie și amprenta ridicată de carbon. Această inițiativă evidențiază capacitatea unui lider al sectorului imobiliar de a susține implementarea de soluții sustenabile și de a adopta strategii eficiente pentru a răspunde reglementărilor europene de combatere a schimbărilor climatice.

Globalworth si 4Envigo se parteneriaza pentru un viitor sustenabil

Sustenabilitatea, o cerință stringentă pentru industria de real estate

Sectorul imobiliar experimentează schimbări profunde, evidențiate de creșterea popularității spațiilor de co-working, trecerea spre perioade mai scurte de închiriere și o migrare semnificativă către lucrul la distanță, stimulată de pandemia de COVID-19. Această evoluție a determinat o reevaluare a modului convențional de a proiecta spațiile de birouri, cu un accent crescut spre crearea de spații care prioritizează flexibilitatea, sănătatea și grija față de mediul înconjurător. Ca rezultat, industria de real estate depășește simpla evaluare a proprietăților ca active, concentrând investițiile spre proiectarea unor medii de lucru care satisfac cerințele în continuă schimbare ale forței de muncă, accentuând sprijinul pentru productivitate și sănătate.

În mijlocul acestor schimbări, importanța sustenabilității a devenit din ce în ce mai evidentă. Cu mediul construit contabilizând, conform estimărilor Națiunilor Unite, 40% din emisiile anuale de gaze cu efect de seră ale lumii, există o nevoie urgentă ca industria să adopte practici sustenabile. Această schimbare de direcție este motivată de dorința de a reduce impactul asupra mediului, de a combate costurile crescânde ale energiei și de a respecta reglementările stricte privind emisiile de carbon. Adoptarea politicilor durabile în mediul construit  – care se concentrează pe eficiență energetică, conservarea resurselor și minimizarea daunelor asupra mediului – aduce beneficii suplimentare, precum costuri de operare mai mici, creșterea valorii proprietăților și o stare generală de bine superioară pentru cei care ocupă aceste spații.

Astfel, pe măsură ce schimbările climatice și noile cerințe de pe piață devin mai presante, industria imobiliară este determinată să adopte soluții inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic. Această strategie nu numai că atenuează problemele de mediu, dar și plasează industria pe o cale de pionierat în promovarea unui viitor durabil și rezilient pentru generațiile viitoare. Sectorul imobiliar poate obține astfel un avantaj competitiv, atrăgând chiriași și investitori eco-conștienți.

Provocarea

Ca răspuns la o perioadă dificilă, marcată de stagnarea pieței imobiliare din România post-pandemie, unde cererea s-a stabilizat iar dezvoltările noi au încetinit, Globalworth a ales să se orienteze către îmbunătățirea eficienței energetice. Această decizie a avut ca scop atât reducerea costurilor operaționale, cât și satisfacerea cererii crescânde pentru practici durabile din partea potențialilor chiriași. Piața a înregistrat o cerere persistentă pentru spații de birouri de calitate superioară, în ciuda cererii generale reduse, evidențiind o trecere către spații care nu numai că îndeplinesc standardele calității tradiționale, ci și se aliniază cu criteriile ESG.

În mijlocul acestor dinamici de piață, angajamentul Globalworth față de sustenabilitate și inițiativele axate pe nevoile clienților și investitorilor au devenit din ce în ce mai vizibile. Prin integrarea soluțiilor eficiente energetic și a sistemelor fotovoltaice, compania și-a propus să abordeze dorința crescândă pentru spații de lucru care nu sunt doar prietenoase cu mediul, ci și eficiente din punct de vedere al costurilor. Această abordare reflectă o strategie duală: abordarea presiunilor imediate ale costurilor și pregătirea terenului pentru sustenabilitate și inovație pe termen lung. Eforturile Globalworth subliniază o abordare proactivă în navigarea prin provocările pieței, prioritizând atât responsabilitatea față de mediu, cât și eficiența operațională.

Descriere proiect

Proiectul a presupus implementarea sistemului fotovoltaic în Oradea, și a fost finalizat într-un interval de două luni, în perioada mai-iunie 2023. Montajul a presupus o echipă dedicată formată din cinci profesioniști, având ca obiectiv implementarea sistemului fără a perturba operațiunile în curs, menținând astfel productivitatea Globalworth în timpul tranziției către energie regenerabilă.

Complet conceput și realizat de către 4Envigo, proiectul a inclus componente premium pentru a optimiza eficiența și longevitatea. Acesta a cuprins panouri solare Canadian Solar, alese pentru fiabilitatea și performanța lor, alături de invertoare Huawei și sisteme de montare Montain Systems Gmbh, líder european în substructuri de montare a panourilor fotovoltaice, creând astfel un sistem stabil și fiabil capabil să reziste la cele mai dure condiții de mediu. Instalarea a inclus 734 de panouri solare, fiecare cu o capacitate de 405 W, și trei invertoare Huawei, proiectate pentru a maximiza producția de energie.

Inițiativa a fost completată de o gamă extinsă de servicii, incluzând monitorizarea și mentenanța preventivă și corectivă, pentru a garanta funcționarea optimă a sistemului la parametrii proiectați. Această asistență tehnică permite supravegherea constantă a performanței sistemului, monitorizarea energiei generate, evaluarea de la distranță a eficienței panourilor solare și a componentelor electronice și efectuarea activităților esențiale de întreținere. În plus, activitățile de întreținere presupun o gamă larga de intervenții, de la curățarea regulată a panourilor solare până la înlocuirea componentelor deteriorate, esențiale pentru asigurarea longevității și a producției constante a sistemului.

Impact proiect

Capacitatea totală instalată de producere a energiei: Proiectul a implicat instalarea unui total de 734 panouri solare, fiecare având o putere de 405 W. Această configurație permite îmbunătățirea capacităților de energie regenerabilă on-site ale Globalworth.

Producția anuală de energie: Sistemele de ultimă generație implementate sunt estimate să producă aproximativ 322 MWh de energie anual, reducând semnificativ dependența proprietăților Globalworth de sursele de energie convenționale.

Reducerea emisiilor de CO2: 4Envigo estimează o reducere a emisiilor de carbon de aproximativ 85 de tone CO2e pe an. Această reducere este similară cu evitarea a 85 de zboruri transatlantice și contribuie la obiectivele Globalworth privind protecția mediului îmconjurător.

Testimonial client

„Prin parteneriatul cu 4Envigo pentru acest proiect, am făcut un salt semnificativ către realizarea viziunii noastre de a deveni cel mai avansat din punct de vedere tehnologic și durabil proprietar de imobile în regiunea Europei Centrale și de Est. Prin integrarea sistemelor fotovoltaice de ultimă generație, nu numai că ne consolidăm angajamentul față de protecția mediului, ci și reafirmăm devotamentul nostru față de chiriași, investitori și comunitate în ansamblu.”

Oana Cojocaru, Sustainability Director, Globalworth Romania

Soluția

Concentrarea pe sustenabilitate și eficiență energetică în sectorul imobiliar semnalează o schimbare semnificativă către practici durabile, care echilibrează eficiența costurilor cu responsabilitatea față de mediu. Pe măsură ce industria navighează această schimbare, sursele de energie regenerabilă devin o parte crucială a strategiei, iar adoptarea sistemelor fotovoltaice marchează un progres critic. Aceste sisteme nu numai că promovează independența energetică prin reducerea dependenței de rețelele energetice convenționale, dar și asigură predictibilitate financiară și stabilitate operațională în fața volatilității pieței de energie locale.

Pentru a-și pune în aplicare planurile de dezvoltare durabilă,  Globalworth a implicat în procesul de selecție personal cheie precum Directorul de Achiziții, Directorul de Protecţie a Muncii și Directorul de Investițiilor, subliniind importanța strategică a proiectului. După o analiză a pieței, aceștia au decis partenerierea cu 4Envigo, apreciind calitatea excepțională în proiectare, viteza în executarea proiectelor și accentul pe calitate, siguranță și protecția echipelor de implementare.

O componentă critică în strategia de management a proiectului propusă de 4Envigo a presupus numirea unui manager de proiect, cu peste 10 ani de experiență în dezvoltarea de proiecte sustenabile, ca punct unic de contact – subliniind angajamentul pentru o implementare eficientă, cu minimizarea perturbării operațiunilor clientului. Această soluție a asigurat o implementare rapidă și fără probleme, dar și monitorizarea atentă a tuturor etapelor, de la planșa de proiectare și până la recepția finală. Selectarea 4Envigo ca partener strategic în acest proiect evidențiază angajamentul Globalworth de a încorpora soluții energetice sustenabile și eficiente în portofoliul său, ilustrând o dedicație mai largă față de protecția mediului și excelență operațională în domeniul imobiliar.

Concluzii

Acest proiect demonstrează modul în care sectorul imobiliar comercial răspunde atât presiunilor economice, cât și celor de mediu prin adoptarea tehnologiilor verzi. Inițiativa Globalworth este în concordanță cu accentul tot mai mare al industriei asupra minimizării emisiilor de carbon și alinierii cu obiectivele de sustenabilitate ale chiriașilor și investitorilor. Prin astfel de eforturi, sectorul imobiliar comercial se poziționează ca o forță pivotantă în tranziția graduală către un viitor durabil, echilibrând activitățile operaționale cu nevoia tot mai presantă de conservare a mediului înconjurător.

Descarcă tot studiul de caz